Privacy beleid

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij u wellicht verzocht om persoonlijke informatie te verstrekken. De beantwoording van deze vragen geschiedt op vrijwillige basis. Uw persoonsgegevens worden conform de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt.

De in het kader van de website van Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys ingewonnen persoonsgerelateerde data worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en voor het behandelen van uw aanvraag. Het verwerken en gebruiken van uw gegevens voor adviesdoeleinden, voor reclame en voor marktonderzoek geschiedt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt uw akkoordverklaring op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen. (e-mail: info@vanwanrooij-warenhuys.nl)